จัดการหรือบริหารความเสี่ยงเมื่อเล่นคาสิโนออนไลน์ (Risk management when playing casino online)
หน้าแรก > ทางเข้าคาสิโนออนไลน์ > จัดการหรือบริหารความเสี่ยงเมื่อเล่นคาสิโนออนไลน์ (Risk management when playing casino online)


จัดการหรือบริหารความเสี่ยงเมื่อเล่นคาสิโนออนไลน์
(Risk management when playing casino online)

Risk management when playing casino online
ความเสี่ยง สามารถเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกๆเรื่องใน ชีวิตของเราเสมออย่างการเล่นคาสิโนออนไลน์ก็มีความเสี่ยงเช่นกันแต่ความเสี่ยงนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้เล่นอย่างทางเข้า gclub ที่เป็นทางเข้ายอดนิยมที่ได้รวบรวมเกมการพนันต่างๆไว้อย่างมากมายอาทิเช่น บาคาร่าออนไลน์ รูเล็ตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย ความเสี่ยงคืออะไรกันแน่แล้วเราจะจัดการหรือบริหารความเสี่ยงเมื่อเล่นคาสิโนออนไลน์ (Risk management when playing casino online) อย่างไรวันนี้จึงอยากจะขอนำเสนอดังต่อไปนี้

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือการกระทำใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การปฎิบัติงาน การเงินและการบริหาร สำหรับ การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่รับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นสำคัญ โดยความเสี่ยงสามารถจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ 2.ความเสี่ยงด้านการเงิน 3.ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน 4.ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร

ปัจจัยทางความเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณืนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่อย่างไรและทำไมถึงเกิดขึ้น สาเหตุของความเสี่ยงก็ต้องเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยทางด้านความเสี่ยงนั้นสามารถพิจารณาได้จาก ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ระบบการทำงาน ฯลฯ หลังจากนั้นเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่ง การประเมินความเสี่ยงนั้นหมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
 • โอกาสที่จะเกิด คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
 • ผลกระทบ คือ ขนาดของความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุการณืของความเสี่ยงนั้นๆ
 • ระดับของความเสี่ยง คือ สถานะของความเสี่ยงที่ถูกประเมินจากปัจจัยที่มีผลกระทบและถูกประเมินโอกาสเป็น 5 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

ฉะนั้นเราต้องมีการบริหารความเสี่ยงหรือจัดการกับความเสี่ยงนั้นโดยมีอยู่หลายๆวิธี

 • ยอมรับความเสี่ยง เพราะการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 • การควบคุมหรือลดความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงหรือหาวิธีการใหม่ๆเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยงนี้ได้ให้อยู่ในระดับที่พอจะรับได้
 • การกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง เพื่อที่จะให้คนอื่นๆแบ่งรับผิดชอบไปได้
 • เลี่ยงความเสี่ยง จะทำเมื่อความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากจึงต้องยกเลิกหรือหยุดทำกิจกรรมนั้นๆ
การควบคุมความเสี่ยง คือ แนวทางหรือขั้นตอนที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภทคือ
 • ควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นการควบคุมที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและเกิดสิ่งผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรก
 • ควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่ทำขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
 • ควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นการควบคุมเพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามสิ่งที่ต้องการ
 • การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นการควบคุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องหรือเพื่อไม่ให้เกดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต
อย่างไรก็ตามปัญหาทางด้านความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการบริหารความเสี่ยงและศึกษาความเสี่ยงนั้นให้ดีๆ โดยเฉพาะการเล่นคาสิโนอนไลน์ที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องจึงไม่แปลกที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะอยู่ในระดับสูงมาก จึงควรที่จะหาวิธีเพื่อลดความเสี่ยงนั้นให้ได้มากที่สุด สำหรับ www.ebet88.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเคียงคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีบทความหรือความรู้ดีๆเพื่อให้ผู้เล่นได้ศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเกมการเล่นได้
29/03/2017
livingknowledge2009.org เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์